Profile

Sex female
Age21 years
HomeUnited States
Ohio
Badges
Master of the dogs Christmas
Show contact information

silence

Sign up: 4007. turn    Last signing in: 6271. turn    Money: 1 320 golden bones
Kennel: Fandom wars   

Dogs (4)

Friends

Introduction


miesto, kde chodím liečiť svoju chorú dušu,
tichú dušu,
kde fantazírujem
a učím sa milovať poéziu,
kde hľadám otázky,
i obdar ma svojou láskou
ty nositeľ fantázie (ilúzie)